Nowe ruchy społeczno-polityczne w globalizującym się świecie. Kontekst – praktyka – konsekwencje.

Koło Młodych Politologów Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką pt. ” cheap Cialis Soft 20 mg Europe Nowe ruchy społeczno-polityczne w globalizującym się świecie. Kontekst – praktyka – konsekwencje”.

Konferencja odbędzie się w Instytucie Politologii UWr w dniu 5.05.2015. Wszystkich zainteresowanych tematyką nowych ruchów społeczno-politycznych zapraszamy do zgłaszania wystąpień na konferencję.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. dr hab. Jerzy Juchnowski.

Opis konferencjigraficzka z plakatu

Kategoria nowych ruchów społeczno-politycznych nie jest szczególnym novum w obszarze zainteresowań nauk społecznych, w szczególności zaś w politologii. Już od lat 70 ubiegłego wieku naukowcy z różnym skutkiem starają się za jej pomocą ująć zjawiska o charakterze ruchów społecznych (zbiorowa mobilizacja nakierowana na zmianę polityczną lub społeczną, o niskim stopniu organizacji oraz charakterze tymczasowym), mające jednak cechy odróżniające je od wcześniej obserwowanych ruchów powiązanych z­­­ wartościami materialnymi i konfliktem klasowym. Nowe ruchy integrują się bowiem wokół wartości postmaterialnych: tożsamości, ideologii, kultury, społecznej integracji oraz społecznej i kulturowej reprodukcji (Della Porta, Diani, 2006; Inglehart 1995). Kolejnych trudności definicyjnych dostarcza fakt, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że nowe ruchy społeczno-polityczne nie są zainteresowane kwestiami ekonomicznymi, jednak interesy te traktowane są tylko jako element szerszego pola narracji. Równie problematyczna bywa kwestia ustalenia typologii nowych ruchów społeczno-politycznych, czy chociażby jednoznacznej klasyfikacji ruchów “nowych” i “starych”. Nie zmienia to jednak faktu, że nowe ruchy społeczno-polityczne odgrywają określoną rolę we współczesnych systemach politycznych i, pomimo różnic prezentowanych przez autorów w ich interpretacji, przykuwają uwagę badaczy.

Przełom lat 80 i 90 XX wieku przyniósł nowe formy aktywności oraz zmiany charakteru nowych ruchów społeczno-politycznych. Jest to okres w którym zaczynają się wzmagać procesy globalizacji, rozwoju technologicznego itp., które doprowadziły do burzliwych zmian w strukturze społeczeństw. Zauważyli to również badacze nowych ruchów społeczno-politycznych, co zaowocowało pojawieniem się nowej jakości badań na ten temat, szczególnie w Europie Zachodniej (por. Kriesi, Koopmans, Dyvendak, Giugni, 1995). Chociaż wiele z nowych ruchów społeczno-politycznych kontynuuje tradycje znane z poprzedniego stulecia, np. ruchów kontestacyjnych z lat 70., to wciąż przyspieszające zmiany w rozwoju technologii, organizacji społeczeństwa czy wreszcie przekształcające się globalne uwarunkowania społeczno-polityczne, wpływają na wszystkie aspekty funkcjonowania tych ruchów: począwszy od ich genezy i kontekstu funkcjonowania, przez sposoby mobilizacji i działania, na wpływie na współczesną politykę i demokrację skończywszy. Zauważamy te zmiany i interesuje nas to, w jaki sposób ruchy społeczno-polityczne należy rozumieć w dzisiejszych czasach. Planowana przez nas konferencja ma za zadanie stworzyć warunki do tego, by przekrojowo i interdyscyplinarnie uchwycić obecny stan wiedzy na ten temat, a także poddać tę problematykę krytycznej dyskusji w środowisku naukowym.

Cele konferencji

Celem konferencji ma być próba rozważenia kwestii i pytań w następujących obszarach powiązanych z nowymi ruchami społeczno-politycznymi w globalizującym się świecie:

 1. KONTEKST
  • Jaki wpływ na genezę nowych ruchów społeczno-politycznych mają zmiany zachodzące w globalizującym się świecie?
  • Jak na funkcjonowanie nowych ruchów społeczno-politycznych wpływają zmiany technologiczne?
  • Nowe formy mobilizacji i organizacji nowych ruchów społeczno-politycznych: w sieci i jako sieci. Rola ruchów w New Public Governance.
 2. PRAKTYKA
  • Z jakimi typami nowych ruchów społeczno-politycznych mamy do czynienia?
  • Jaka są cechy charakterystyczne nowych ruchów na różnych poziomach funkcjonowania: lokalnym, regionalnym, narodowym, kontynentalnym?
  • Jakie narzędzia komunikacji, mobilizacji i partycypacji stosują nowe ruchy społeczno-polityczne?
 3. KONSEKWENCJE
  • Jaki jest wpływ nowych ruchów społeczno-politycznych na politykę i proces decyzyjny na poziomie lokalnych, centralnych i supranarodowych instytucji władzy?
  • Na ile nowe ruchy społeczno-polityczne wpisują się w postglobalistyczny model państwa?
  • Czy nowe ruchy społeczno-polityczne wpisują się w instytucjonalny model rządzenia czy raczej tworzą nowy model partycypacji?
  • Jaką rolę odgrywają ruchy społeczno-polityczne w kształtowaniu nowego modelu demokracji i jak oddziałują na procesy demokratyzacji?

Komitet naukowy konferencji

 • prof. dr hab. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. dr hab. Ryszard Herbut (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Joanna Kozierska (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Maciej Herbut (Uniwersytet Wrocławski)
 • mgr Wojciech Ufel (Uniwersytet Wrocławski)

W razie jakichkolwiek pytań bądź problemów, prosimy o kontakt z kołem pod adresem: kmp@uni.wroc.pl